Inici Parole, Parole Opinió de Junts per Albocàsser sobre la construcció d’una nova escola al poble

Opinió de Junts per Albocàsser sobre la construcció d’una nova escola al poble

per Redacció

Hem cregut convenient convocar esta reunió perquè ja s’ha encetat el tràmit d’expropiacions per adquirir els terrenys per a la nova escola. Cal dir en primer lloc que JPA estem en contra en que es canvie la ubicació de l’escola, o sigue, estem en que es faça una escola nova al lloc que tenim l’actual. Pensem que és lloc idoni perquè és un terreny privilegiat per als nostres xiquets, perquè està cèntric i els accessos formen part del casc urbà, perquè és on hem anat a l’escola sempre al poble, perquè es un lloc on tots ens sentirem orgullosos de tindre una infraestructura nova, i perquè no ens hem d’hipotecar per comprar cap terreny. En total s’expropien 16.127 m2 i el cost per al poble serà en principi de un total de 194.112 euros, 134.112 euros de les expropiacions més 60.000 euros dels Plans Provincials per a urbanitzar. Diem en principi perquè hi ha que tenir en compte que els afectats poden recórrer, de fet ens costa que alguns ja han començat aquest tràmit, per tant, que la quantitat anterior és pot ben bé duplicar si foren tots els afectats que recorreren.

El terreny on és troba actualment l’escola té més de 5.600 m2 i per construir-ne una de nova Conselleria en demana 4.885 m2, per tant en sobren més de 1000 m2,  suficient per mantenir-la al lloc on es ara. Considerem innecessaris els 16.127 m2 dels terrenys a expropiar i considerem una bestiesa que per poder-los adquirir el poble es tinga que empenyar en més de 200.000 euros.

Hem demanat el conveni o document pel que conselleria es compromet a construir una escola nova si l’Ajuntament cedeix els terrenys. Si aquest conveni no existeix, conselleria no construeix centres nous.

Nosaltres estem fent tot el que tenim al nostre abast perquè l’escola no canvie de lloc, però si vosaltres, els pares i tota la gent que pense igual no ho dieu, el canvi de ubicació és un fet.

Nosaltres hem preparat un Prec que signem els tres regidors de JPA per portar-lo al pròxim plenari ordinari. Un prec dona lloc a debat en el plenari, però no dona lloc a votació. Pensem que ja no podem fer res més, a banda de demanar-vos que qui ens vullga recolzar signe al nostre costat.  Aquest és l’escrit:

PREC que formulen Joan J. Fermosell Roig, Dolores Miralles Climent i Esperanza Adell Miralles,  regidor i regidores de l’Ajuntament d’Albocàsser, a l’empara del que disposa l’article 118 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i de l’art. 97.6 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals (on també diu que dona lloc a debat).

Text:
El passat 14 de juliol és va aprovar en sessió extraordinària de Junta de Govern el Projecte d’Expropiació per obtenir els terrenys afectats pel Pla Especial de Centre Docent i Area Educativa. Aquesta expropiació afecta a 16.127 m2 i l’Ajuntament, segons el justipreu ofert, haurà de desemborsar un total de 134.112 euros més 60.000 euros dels Plans Provincials per a urbanitzar. A tot açò hi ha que tenir en compte que els afectats poden recórrer, de fet ens costa que alguns ja han encetat aquest tràmit, i segons valoracions de diverses assessories, l’Administració expropiant valora habitualment els béns expropiats molt per davall del valor que amb posterioritat solen concedir els tribunals, que depenent de zones geogràfiques pot arribar fins el 100%. Hem de tenir en compte, per tant, que la quantitat anterior és pot ben bé duplicar si foren tots els afectats que recorreren.
El terreny on és troba actualment l’escola té més de 5.600 m2 i per construir-ne una de nova Conselleria en demana 4.885 m2, per tant suficient per mantenir-la al lloc on es ara. Considerem innecessaris els 16.127 m2 dels terrenys a expropiar.

Per tot açò que s’ha exposat,
PREGUEM que per part d’aquest Plenari es considere innecessari portar a terme l’esmentada expropiació i s’anul·le tot el procés a la fi d’ estalviar al poble un préstec que Albocàsser no es pot permetre. Que així li ho faça vore a l’Alcalde, i que es mantingue l’escola en l’indret on es ara, un lloc privilegiat per als nostres xiquets, i un lloc on tot el poble ens sentim orgullosos de una escola nova.


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información