Inici Express L’AMPA del Marqués de Benicarló rebutja per unanimitat la creació d’una aula infantil al CEIP Marqués de Benicarló i anuncien mobilitzacions

L’AMPA del Marqués de Benicarló rebutja per unanimitat la creació d’una aula infantil al CEIP Marqués de Benicarló i anuncien mobilitzacions

per Redacció

Per unanimitat dels membres assistents de l’AMPA, es ratifica l’escrit detallat a continuació, destinat al Director Territorial d’Ensenyament i als serveis d’inspecció corresponents, relatiu al rebuig a la creació d’una nova línia i aula d’infantil. Escrit que literalment diu així: “Els sotasignants, pares i mares d’alumnes del CEIP Marqués de Benicarló, exposen la seua disconformitat amb la creació d’una nova aula d’infantil 3 anys al centre, ja que:

 

− El centre no reuneix les condicions bàsiques per absorbir 4 línies perquè repercutirà negativament en l’organització i funcionament del centre, recentment reestructurat, i en la qualitat educativa.

− L’aula prevista per iniciar la nova línia està actualment en ús per activitats de desboblament de religió i plàstica, a més d’utilitzar-se per les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.

− Per altra banda, la necessitat d’una nova aula a Benicarló i l’adjudicació al CEIP Marqués de Benicarló, ve donada per les sol·licituds d’escolarització d’infantil de 3 anys realitzades fora de termini, i es genera així un greuge comparatiu amb totes aquelles peticions que, fetes en els terminis que preveu la normativa vigent, no han pogut triar el CEIP Marqués de Benicarló i s’han vist recol·locades forçosament en altres centres de la població.

− A més a més, l’elevada ràtio de xiquets nouvinguts d’altres nacionalitats, comparada amb els altres col·legis de la població, aconsella una equidistribució més racional entre tots els centres finançats amb fons públics per tal d’evitar concentracions que exigisquen més recursos educatius. Per aquests motius exigim una solució alternativa, menys discriminatòria i més adient als interesos de tota la comunitat educativa.“

A més de la recollida de firmes, que des de l’AMPA es promou des d’aquest mateix moment, els assistents expressen la seva decisió d’iniciar una campanya de mobilitzacions, per part dels pares i mares, i el seu trasllat a la premsa, per tal de defensar el dret a l’ensenyament digne i sense discriminació al nostre centre i a la nostra ciutat, en cas de no obtenir una resposta sarisfactòria per a les nostres legítimes reivindicacions.


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información