Inici Express L’Ajuntament de Peníscola crea la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar

L’Ajuntament de Peníscola crea la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar

per Alicia Coscollano Masip

A proposta de la Regidoria de Benestar Social, la Junta de Govern Local ha aprovat la creació d’aquesta comissió de prevenció, seguiment i control de l’absentisme i l’abandonament escolar, per donar compliment a la normativa educativa

 

“Correspon a les entitats locals la detecció, la valoració, l’apreciació i la declaració de situacions de risc de qualsevol índole que perjudiquen el desenvolupament personal o social del menor, entenent l’absentisme escolar del menor, com un factor de risc en aquesta valoració” ha explicat la regidora de l’àrea, María Jesús Albiol, en relació amb la normativa i recordant que davant aquesta competència municipal, la Junta de Govern Local va aprovar ja en data 4 d’octubre de 2018, la creació de la Comissió per a la Declaració de Situació de Risc en Menors, tal com estableix la Llei Orgànica 8/2015, de modificació del Sistema de Protecció de la Infància i Adolescència.

El Departament de Serveis Socials, des de l’àrea de família i infància, “es coordina directament amb els de centres d’educació primària i secundària per al seguiment de l’alumnat o abandonament escolar. Aquests centres notifiquen a l’entitat municipal aquesta situació amb la finalitat d’iniciar la intervenció familiar pertinent que done resposta a aquesta situació de risc dels menors” ha ampliat.

L’absentisme escolar crònic i l’abandonament prematura del sistema educatiu “s’entén com un indicador del risc que vulnera el dret a l’educació i que té conseqüències immediates i a llarg termini en el desenvolupament integral de la infància i l’adolescència” ha valorat la regidora. Per això, “la desescolarització menyscaba aquest dret, i per tant, l’adaptació social del menor, amb la qual cosa s’augmenta la probabilitat d’exclusió social en etapes més tardanas”.

Per donar compliment a l’art. 49 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre garanties de drets de la infància i l’adolescència, s’ha constituït en l’Ajuntament de Peníscola aquesta Comissió Municipal d’Absentisme Escolar els objectius de la qual es concentren a conéixer els factors que incideixen en l’absentisme escolar a Peníscola; sensibilitzar la població sobre l’obligatorietat de l’escolarització bàsica; concretar un protocol d’actuació per al seguiment de casos; establir les mesures que reduïsquen els índexs d’absentisme, realitzar un registre semestral de l’absentisme escolar en el municipi i traslladar els expedients d’absentisme no resolts favorablement a la Comissió per a la Declaració de Risc de menors per a la seua valoració.

Els integrants de la comissió són la regidora de Benestar Social, 2 representants dels Serveis Socials Municipals de l’àrea de la infància i adolescència, la psicòloga del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència i una educadora social de l’Equip Social Base, un representant del CEIP D. Jaime Sanz, un representant de l’IES Alfred Ayza i un representant de la Policia Local.

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol