Inici Express LA UNIÓ ha demanat a Conselleria d’Agricultura que establisca excepcions a la nova normativa sobre l’aplicació dels purins i fems en l’agricultura

LA UNIÓ ha demanat a Conselleria d’Agricultura que establisca excepcions a la nova normativa sobre l’aplicació dels purins i fems en l’agricultura

per Redacció

purinsunio2017És una de les modificacions del Reial Decret per a l’aplicació de la PAC a Espanya i tindria un impacte greu en cas d’aplicar-se

28 de desembre de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que no aplique la nova normativa de modificació del Reial Decret per a l’aplicació de la PAC pel que es refereix als purins i fems i establisca una excepció perquè pot tenir un greu impacte tant per a llauradors com a ramaders.

Al gener entra en vigor la modificació del Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, sobre les normes de condicionalitat, introduint dues noves pràctiques de “Bones Condicions Agràries i Mediambientals” (BCAM) relacionades amb el manteniment del nivell de matèria orgànica en el sòl.

LA UNIÓ ha sol·licitat aquesta excepció a la Conselleria d’Agricultura com han fet la resta d’organitzacions territorials de la Unión de Uniones a les seues respectives conselleries d’agricultura, exposant les raons per les quals considera que les pràctiques aprovades no aconsegueixen l’objectiu perseguit ni per a l’agricultura ni per al medi ambient. A la Comunitat Valenciana el pes del sector porcí en la Producció Final Agrària és molt important i la utilització de purins com a fertilitzant és l’única forma de donar eixida als fems que produeix.

La primera de les pràctiques aprovades prohibeix l’aplicació de purí en les superfícies agrícoles mitjançant sistemes de plat o ventall o canons, podent les comunitats autònomes establir excepcions, atenent a les característiques específiques de les superfícies afectades, incloses les condicions orogràfiques i climàtiques, o altres motius, devent les mateixes quedar degudament justificades. Aquest sistema és un dels més utilitzats per a abonar amb purins, pràcticament el 90% dels equips són d’aquestes característiques, i per això són els que es venen en l’actualitat.

La segona, per la seua banda, estableix que els fems sòlids hauran d’enterrar-se després de la seua aplicació en el menor termini de temps possible. I, en aquest sentit, serà la comunitat autònoma qui tinga l’última paraula, podent exceptuar d’aquesta obligació, si així ho estableix, els tipus de cultiu mitjançant sembra directa o mínim laboreig, les pastures i cultius permanents, i quan l’aportació del fem sòlid es realitze en cobertera amb el cultiu ja instal·lat.

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, considera que “prohibir aquestes pràctiques en un termini de temps tan curt resulta molt preocupant i és una clara penalització als llauradors de la Comunitat Valenciana en penalitzar en condicionalitat les ajudes de la PAC i als ramaders que no sabran el que fer amb els seus purins. És realment injustificable i el lògic seria que la nostra Conselleria imposara el sentit comú i optara per l’excepció”.

LA UNIÓ considera que l’exigència d’aquestes pràctiques no fa aportacions apreciables al manteniment de la matèria orgànica, ja que l’aplicació de purins no influeix en la mateixa, ni tampoc el fet d’enterrar els fems ajuda a millorar o augmentar la seua presència; sinó que, al contrari, implica moviments addicionals del sòl perjudicials a la conservació de la seua matèria orgànica.

LA UNIÓ i les organitzacions de la Unión de Uniones també han fet una comunicació a la Comissió Europea per entendre que s’infringeix el que es disposa en el segon paràgraf de l’article 94 del Reglament (UE) 1306/2013, que disposa que “els Estats membres no definiran requisits mínims que no estiguen establits en l’annex II,”, no trobant-se les pràctiques en qüestió entre les recollides en el citat Annex.

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol