Inici Express La falta de depuradores a Alcossebre, Peníscola i Benicarló suposa una sanció de la Unió Europea

La falta de depuradores a Alcossebre, Peníscola i Benicarló suposa una sanció de la Unió Europea

per Redacció

Els ecosocialistes afirmen que una política d’aprofitament de l’aigua ha de prioritzar l’estalvi i també la reutilització d’ella

La portaveu adjunt de Compromís, Mònica Oltra, ha presentat avui una pregunta parlamentària al Consell perquè done explicacions en què ha afectat a l’administració autonòmica la sanció imposada pel Tribunal de Justícia de la UE a l’Estat Espanyol, per l’abocament d’aigües fecals al mar, donat que sis dels 38 casos que van generar aquesta sanció són de municipis valencians, on és l’administració autonòmica qui té l’obligació d’haver dotat a la població de les corresponents depuradores.
Els ecosocialistes ha recordat que la majoria d’aquests municipis, 10 anys després d’expirar el termini, continuen sense tindre les depuradores en correcte funcionament, “això, a més de ser un atemptat contra el turisme de sol i platja, l’abocament d’aigües fecals al mar, és també una mostra de com estem malgastant recursos, ja que l’aigua d’aquestes  grans poblacions té més vida si es depura i es distribueix per al reg, però ací continuen demanant transvasaments mentre malbaratament l’aigua que ja tenim”, ha afirmat Oltra

Adjuntem la pregunta:
A LA MESA DE LES CORTS
Mònica Oltra i Jarque , diputada   del grup parlamentari Compromís , a l’empara del que disposa l’article 152 en relació al 157  del RC, té l’honor de formular al Consell, la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Després de diversos advertiments i una denúncia de la Comissió Europea en 2008, el Tribunal de Justícia de la Unió ha comdemnat enguany a l’Estat Espanyol  per abocar les aigües residuals de 38 aglomeracions urbanes de més de 15.000 habitants-equivalents sense tractar-les prèviament, sis d’aquestes aglomeracions urbanes són al nostre territori Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenals), Peñíscola, Teulada Moraira i, Vinaròs. Si bé en algun cas com a Vinaròs s’està solucionant

Per tant, la  Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala vuitena), de 14 d’abril de 2011, assumpte C-343/2010, declara que el “Regne d’Espanya” ha incomplit les obligacions que li incumbeixen en virtut de la Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, al no haver adoptat les mesures necessàries en relació amb la recollida de les aigües residuals urbanes i el tractament de les aigües residuals urbanes de 38 aglomeracions urbanes de més de 15.000 habitants-equivalents que a tot tardar el 31 de desembre de 2000, havien de disposar d’un sistema col·lector per a les aigües residuals urbanes i tals aigües havien d’haver estat objecte d’un tractament secundari de depuració o d’un tractament adequat.

Destaquem els següents extractes:
53. (…) aquestes aglomeracions havien de disposar d’un sistema col·lector per a les aigües residuals urbanes i tals aigües havien d’haver estat objecte d’un tractament secundari o d’un procés equivalent a tot tardar el 31 de desembre de 2000.

62. En qualsevol cas, per la qual cosa es refereix a les aglomeracions Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, consta que, al final del termini fixat en el dictamen motivat, les citades aglomeracions urbanes no disposaven d’estacions depuradores que forenidònies per al tractament secundari de totes les aigües residuals urbanes que entren en els sistemes col·lectors, conformement a l’article 4, apartat 1, de la Directiva 91/271/CE, i que garantissin que els abocaments emanats d’elles s’ajustessin a les prescripcions de la lletra B de l’annex I de la mateixa Directiva.

Per això es pregunta:
–       En què afecta la sanció imposada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l’administració autonòmica?
–       Quants hectòmetres cúbics d’aigua es calcula s’estan tirant d’aigua al mar sense depurar?
–       Quina previsió té el Consell per solucionar aquesta situació?

Les Corts, 20 de setembre  de 2011
Mònica Oltra i Jarque


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información