Inici Express Iniciativa afirma que Font de Mora empra la tàctica de provocar vergonya aliena per camuflar la incapacitat de la seua Conselleria (En valencià i anglés)

Iniciativa afirma que Font de Mora empra la tàctica de provocar vergonya aliena per camuflar la incapacitat de la seua Conselleria (En valencià i anglés)

per Redacció

Nota de premsa

Iniciativa says that “Fountain of Blackberry” used the tactic of provoking outrage of others to hide the failure of his Conselleria

Grau afirma que el conseller empra la provocació al posar primeres pedres de centres que fa anys haurien d’estar acabats o en millors condicions.

Grau says that the counselor used the first provocation to put on firsts stones of centers that for years should be finished in a better position.

El portaveu d´Iniciativa a Castelló, Vicent Grau, ha criticat avui la poca vergonya del Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, en el seu recorregut ahir per Castelló, ” visitar els centres que fa anys hauria d’haver fet, per fer-se la foto, per posar primeres pedres que simbolitzen els seus propis incompliments, és una mostra més de la falta d’escrúpols de qui està duent el sistema educatiu valencià al caos absolut, i damunt, ironitza i se’n riu a la cara de la ciutadania de la situació creada per ell mateix”

The spokesman of Inititiva in Castellon, Vicent Grau, today criticized the lack of shame of the Conseller of Education, “Alexander Fountain of Blackberry”, in his journey yesterday Castellon, “visit the centers for years that should have made, for to take the picture, to put first stones that symbolize their own failings, is another example of the lack of scruples of who is carrying the education system in Valencia absolute chaos, and over jokes and laughs in the side of the citizenship of the situation created by himself “

Grau, ha afirmat, que la justificació del Conseller, d’estar legitimat a qualsevol barbaritat en el sistema educatiu pel resultat electoral del PP, és un argument propi dels sistemes totalitaris ” com si les majories absolutes foren un xec en blanc per poder fer totes les animalades que a hom li vinguen en gana. Font de Mora s’equivoca, i en lloc de rectificar quan tota la comunitat educativa s’alça contra ell, es dedica a exercir de pallasso aficionat, per fer que el propi ridícul i sentit de vergonya aliena que provoca en les seues declaracions, intentant fer-se el graciós, o fent visites als seus incompliments, amb la intenció de desviar l’atenció cap al seu propi circ”

Grau, said that the justification of the Conseller, to be entitled to any barbaric in the education system by the election results of the PP is an argument typical of totalitarian systems “as if the absolute majority were a blank check to be able to do all bestiality the one that he wants. “Alexander Fountain of Blackberry”, and instead of grinding when the entire education community stands against him, he served as a clown fan, to make their own sense of ridicule and embarrassment caused others in their statements, trying to to become the funny, or making visits to his failings, trying to divert attention toward their own circus “

El portaveu ecosocialista, ha recordat que a banda del caos creat arran l’assignatura educació per la ciutadania, està el de la massificació escolar, el barraquisme, la falta de recursos, l’endarreriment en la construcció dels centres, el clientelisme partidista, la manca d’escoles infantils, i el desastre generalitzat en l’escola pública. ” Per tant, Font de Mora, no només hauria de dimitir o ser cessat pels problemes donats en “EpC”, sinó per tot el desastre al qual ha dut a tot el sistema educatiu, i això, no hi ha majoria electoral que ho justifique, la ineptitud d’una persona que no és digna d’ocupar el seu càrrec està per damunt dels interessos del seu propi partit, i més quan eixe personatge està desfent el sistema educatiu valencià.

The spokesman ecosocialist, he said that apart from the chaos created after the subject citizenship education, is the overcrowding of the school, shantytowns, the lack of resources, the delay in the construction of the centers, the partisan cronyism, the lack of schools, playgrounds, and the widespread disaster in public schools. “Therefore, “Fountain of Blackberry”, not only should resign or be dismissed given the problems in” EPC “, but throughout the disaster which has led to the entire educational system, and therefore there is no electoral majority, we will justify the ineptitude of a person who is not worthy of position is above the interests of his own party, and when you wake character is undoing the education system Valencia.

 

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol