Inici Express Esbrí (PSPV-PSOE) demana reforçar les mesures contra la vio-lència masclista

Esbrí (PSPV-PSOE) demana reforçar les mesures contra la vio-lència masclista

per Alicia Coscollano Masip

La portaveu del grup municipal socialista presenta dues mocions per a ratificar el compromís amb la igualtat i facilitar la plena inclusió de les perso-nes amb problemes auditius en la nova normalitat

 

El PSPV-PSOE de Peníscola ha presentat dues mo-cions per a demanar a l’equip de govern del PP que reforce les mesures con-tra la violència de gènere en les competències locals, així com instar el mi-nisteri i conselleria de Sanitat l’homologació de les màscares transparents per a persones amb deficiència auditiva.

Respecte a la primera, presentada amb motiu de la celebració del Dia Inter-nacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona el pròxim 25 de no-vembre, la portaveu del grup municipal socialista, Isabel Esbrí, assenyala la necessitat de ratificar el compromís ferm de l’Ajuntament de Peníscola amb la igualtat de gènere, els drets de les dones i l’erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones. “I per a això és urgent impulsar i refo-rçar les mesures contingudes en la Llei Integral contra la Violència de Gène-re de 28 de desembre de 2004 i en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les competències locals, així com el seguiment de les mateixes”.

Esbrí proposa també dotar dels recursos econòmics adequats els instru-ments de lluita contra totes les formes de violència contra les dones i pro-moure accions de prevenció, sensibilització i difusió sobre la violència de gènere en dones majors de 65 anys per a millorar el coneixement dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les.

La moció també urgix combatre els posicionaments polítics que propugnen la negació de l’existència de la violència de gènere o rebutge la validesa de les polítiques públiques enfocades a la seua total erradicació, i rebutjar to-tes les formes de violència contra les dones així com manifestar el com-promís amb les víctimes.

Amb relació a la segona moció, Esbrí proposa instar el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana perquè, amb caràc-ter d’urgència, s’homologuen les mascaretes transparents del tipus autofil-trant, tipus FFP2 i FFP3, per a la inclusió de les persones sordes amb el dret bàsic de la comunicació entre les persones. La portaveu municipal so-cialista argumenta que la nova normalitat ha portat l’ús obligatori de les mascaretes i, per això, “el col·lectiu de persones amb deficiència auditiva urgix tapaboques transparents degudament homologats que compten amb un disseny que facilite la lectura labial i la percepció de l’expressió facial en el seu conjunt, que siguen assequibles econòmicament, i l’ús de la qual es prioritze en llocs d’atenció pública, aules i centres on hi haja persones sor-des”.

Esta mateixa moció recull altres mesures per a afavorir la inclusió de les persones amb deficiència auditiva com que tots els programes d’À punt si-guen subtitulats, que la informació en els Ferrocarrils de la Generalitat s’emeta amb rètols i que es reconega la necessitat de la promoció i implan-tació d’entorns plenament accessibles i inclusius per a les persones amb de-ficiència auditiva.

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol