Inici Express El Bloc de Vinaròs presenta una moció per rebutjar les prospeccions d’hidrocarburs als Ports i al Maestrat

El Bloc de Vinaròs presenta una moció per rebutjar les prospeccions d’hidrocarburs als Ports i al Maestrat

per Redacció
Àmbit territorial afectat

Zona afectada per les investigacionsDomènec Fontanet i Llàtser per mitjà del present escrit i en aplicació dels articles 91.4 i 97.3 del ROF, com a regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Vinaròs presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de l’Ajuntament, prèvia ratificació d’urgència establida per l’article 82.3 també del ROF, la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

            El passat dia 28 de setembre el DOCV publicava l’exposició pública del tres permisos a l’empresa Montero Energy Corporation SL per a la investigació d’hidrocarburs en la província de Castelló. Els tres programes preveuen la recerca d’hidrocarburs en una superfície aproximada de 195.569 hectàrees, que afecten a la practica totalitat de la província de Castelló. En el cas de Vinaròs tot el seu terme municipal s’emmarca dintre de la zona objecte d’investigació. L’empresa Montero Energy Corporation i altres empreses tenen sol·licitats més permisos arreu del territori espanyol, especialment en les zones de Cantàbria, Castella i Lleó, La Rioja, el País Basc o Aragó entre d’altres.

            Concretament l’empresa Montero Energy Corporation S.L. està interessada en fer investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seua extracció siga més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix en perforar una canalització en el subsòl per a arribar a molta profunditat, fins on està la roca i el gas. Una volta en el subsòl profund, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que està adherits a la roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.

            La fractura hidràulica és una tècnica que permet accedir al gas i al petroli no convencional a grans profunditats. Però aquest extracció pot provocar greus danys al medi ambient i la salud. No es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als pous. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamerada accidental.

            Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolorosament agressiva amb l’entorn.

            Tant la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu el 2011, com la mateixa Comissió Europea el 2012, han emès informes que reconeixen que la fracturació hidràulica tindria efectes devastadors sobre el territori, així com que hi ha un alt risc de contaminació de l’aigua potable i d’efectes negatius sobre la salut i el clima.

            Nombrosos Estats i llocs del món han aprovat ja moratòries i prohibicions d’aquesta activitat. Països europeus, com França, Dinamarca, Bulgària, Romania o la República Txeca es compten entre ells. L’Estat Espanyol però s’està deixant convèncer per les promeses de la indústria del Fracking, concedint nombrosos permisos d’exploració en els últims 4 anys.

            Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural del terme municipal que es podria veure afectat per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que se’n derivarien fruit de l’explotació industrial esperem el suport de tots els grups municipals en benefici del nostre territori.

Per la qual cosa, mitjançant el regidor i portaveu del Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS proposem al plenari de l’Ajuntament els següents ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Vinaròs entén que el seu terme municipal es una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, per la qual cosa manifesta la voluntat d’oposar-se a la tècnica de FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL, fent una aposta ferma amb les energies renovables i la contenció de la demanda.

Segon.- L’Ajuntament de Vinaròs insta a la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç dins del termini d’al·legacions, a la paralització dels projectes d’investigació Aristòtil, Pitàgores i Arquímedes, de la mercantil Montero Energy Corporation S.L. i que afecten la TOTALITAT del terme municipal de Vinaròs, així com a altres pobles de la província de Castelló.

Tercer.- Traslladar aquest acord al President de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Medi Ambient, Territori i Habitatge, als Grups representats a les Corts Valencianes i al Govern d’Espanya.

Vinaròs, 19 d’octubre de 2012


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información