Inici La porta verda Declarada la reserva de fauna silvestre del Monestir de Santa Maria de Benifassà

Declarada la reserva de fauna silvestre del Monestir de Santa Maria de Benifassà

per Redacció

El Diari oficial de la Generalitat ha publicat avui la declaració de la reserva de fauna silvestre del Monestir de Santa Maria de Benifassà, al terme municipal de la Pobla de Benifassà.

La figura de reserva de fauna silvestre es creà amb la finalitat de dotar d’un règim de protecció específic aquells espais de relativament petita extensió que continguen poblacions excepcionals d’espècies de fauna silvestre, n’alberguen temporalment algunes en fases vitals crítiques per a supervivència, o siguen objecte de treballs continus d’investigació.

La reserva limita: al nord, amb la forest pública de la Pobla de Benifassà Ombria del Forn, finques particu- lars i la forest pública de la Generalitat, la Tenalla (CS-1.001); a l’est, amb finques particulars; al sud, amb la forest pública de la Generalitat Ombries de Benifassà (CS-1.027); i a l’oest, amb finques particulars. Queden protegides 415 hectàrees. Entre les espècies prioritàries trobem el voltor lleonat (Gyps fulvus), aufrany (Neophron percnopterus), trencalòs (Gypaetus barbatus), falcó pelegrí (Falque peregrinus), àguila calçada (Aquila pennata), cabra salvatge (Capra pyrenaica), senglar (Sus scrofa) o el cabirol (Capreolus capreolus).

Dins de la reserva, i a l’entorn del monestir de Santa Maria de Benifassà, s’estableix una zona d’accés restringit, on no es podrà realitzar cap mena d’activitat que pertorbe el caràcter de l’activitat religiosa desenvolupada en el monestir, excepte aquelles expressament autoritzades pels responsables de la congregació religiosa. S’aproven també les normes de protecció el contingut de les quals està constituït per les limitacions d’ús i actuacions de conservació.

Correspon a la direcció territorial de Castelló de la conselleria competent en la matèria de protecció de la biodiversitat, previ informe del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, concedir les autoritzacions per a la realització d’activitats educatives, científiques i conservacionistes que s’hagen d’efectuar en la reserva, excepte en la zona d’accés restringit, en la qual, a més de la preceptiva autorització administrativa, haurà de demanar-se la conformitat prestada per la persona representant legal de la propietat. Igualment, correspon a aquesta direcció territorial l’alçament excepcional de les limitacions establides en aquesta ordre, excepte quan es referisquen a control de poblacions d’espècies cinegètiques o quan afecten espècies catalogades en perill d’extinció o vulnerables, que corresponen a la direcció general competent en la matèria de protecció de la biodiversitat, d’acord amb el que es disposa en el Decret 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d’elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació d’espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment d’emissió d’autoritzacions d’afectació a espècies silvestres o norma que el substituïsca.

El Bellestar, a dalt d'un turonet vist des de l'EsquetxeEn els accessos a la reserva s’instal·laran senyals indicadors, segons el model determinat per la conselleria competent la matèria de protecció de la biodiversitat. El perímetre de la zona d’accés restringit haurà de ser senyalitzat, especialment en els camins d’accés al recinte del monestir i en les senderes dels seus voltants, amb la prohibició expressa de traspassar aquest perímetre, excepte per causes legals i degudament justificades, o amb l’autorització explícita de la propietat.

El Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, crea i regula el Catàleg valencià d’espècies de fauna amenaçades, i estableix categories i normes per a la seua protecció.

Notícies relacionades

Deixa un comentari

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información

ValenciàEnglishFrançaisDeutschEspañol