Inici Express Comunicat de l’AMPA del Conservatori de Benicarló

Comunicat de l’AMPA del Conservatori de Benicarló

per Redacció

Constituïm un col·lectiu de mares i pares i tenim en comú que els nostres fills han escollit estudiar música, bé per orientació familiar o per iniciativa pròpia. Són alumnes del conservatori de Benicarló i fan exercici del dret universal a l’educació, és a dir ,independentment del municipi on resideixen.

Els estudis musicals en un conservatori constitueixen un ensenyament oficial, és a dir, reglat en la Llei orgànica d’educació, i s’estructura en tres graus: grau elemental (4 cursos), grau mitjà o professional (6 cursos) i grau superior, que es correspon amb el nivell universitari. El conservatori de Benicarló imparteix el grau elemental i professional. Per a accedir a qualsevol dels tres nivells s’ha de superar la corresponent prova d’accés, per tant ningú els ha regalat res, ja que han hagut de demostrar la seua capacitació i competir amb altres aspirants per a obtenir una plaça.

Com que es tracta d’ensenyament no obligatori, s’ha de pagar una matrícula que al conservatori de Benicarló oscil·la entre els 400 € dels primers cursos fins als 900 € dels darrers cursos. Cal remarcar que les taxes dels conservatoris dependents de la Conselleria d’Educació són tan sols un terç del que paguem a Benicarló. I després a estudiar, enfrontar-se a les dificultats que comporta l’aprenentatge de qualsevol instrument, dedicar moltes hores, perseverar, anant superant reptes i finalment veure el progrés, amb rigor sense buscar l’autocomplaença.

Per als pares tant de sacrifici val la pena: pagar la matrícula, comprar els instruments, peces de recanvi dels instruments, llibres, desplaçaments i moltes hores per als que venen de fora de Benicarló, motivar als nostres fills per a què aprofiten al màxim els seus estudis compaginant també els estudis obligatoris. Considerem aprenentatges molt valuosos per al futur personal i professional.

En quinze anys de funcionament, el conservatori de Benicarló ha fet possible que desenes de joves d’esta comarca iniciaren la seua carrera musical. Uns s’han promocionat artísticament i professionalment, d’altres han trobat en la música una segona activitat i en qualsevol cas s’ha enriquit cultural i socialment la nostra societat. Benicarló s’ha convertit en el punt de referència comarcal per a tots aquells que volen estudiar música i estan lluny de les grans ciutats, on tradicionalment s’han concentrat els recursos formatius.

La demanda social de formació en qualsevol àmbit és creixent i un conservatori constitueix un recurs educatiu d’excel·lència al que mai hem de renunciar. El conservatori “Mestre Feliu” és un projecte consolidat, que en l’actualitat forma a 220 alumnes i on els usuaris estem molt satisfets del seu funcionament i de la qualitat de l’ensenyament que s’imparteix, gràcies a la dedicació i professionalitat de l’equip docent.

Llàstima que tot aquest projecte i el seu funcionament òptim es veu interferit negativament per causes externes i no específicament educatives, concretament a causa del seu finançament. Com ja és sabut, es l’ajuntament de Benicarló qui suporta majoritàriament el pressupost del centre, que ara diuen que no es pot mantenir. L’ajuntament ha actuat amb molta generositat en el passat, però esta ha esdevingut en una greu negligència i incapacitat d’exigir amb fermesa a les administracions en competències educatives d’àmbit supramunicipal que assumiren la seva gestió, posant ara en perill el futur del centre: augment de taxes, reducció de professorat i hores de dedicació, eliminació del grau elemental, la precarietat de sempre corregida i augmentada, eliminació d’especialitats.

Cal recordar que el conservatori, com l’EOI, tampoc té edificiespecífic. El pas del temps ha demostrat que l’ajuntament ha renunciat a que el conservatori vaja a millor i vol fer-lo entrar en una dinàmica de decadència inacceptable. Som conscients dels moments difícils que estem travessant, de la necessitat d’establir prioritats, de racionalitzar les despeses, de fer sacrificis tots, però observem que el conservatori no es prioritari per a l’ajuntament de Benicarló.

Per això hem encetat una campanya de recollida de signatures per a buscar l’adhesió de tothom que veja com una prioritat el manteniment d’un recurs formatiu i cultural per als joves de la nostra comarca com és el conservatori “Mestre Feliu” de Benicarló.


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información