Inici Express Caixa Benicarló lliura xecs a les entitats socials de la localitat

Caixa Benicarló lliura xecs a les entitats socials de la localitat

per Redacció
Caixa Benicarló amb les entitats socials

Caixa Benicarló amb les entitats socials

Caixa Benicarló amb les entitats socials

El saló social de Caixa Benicarló va reunir els representants de les entitats de caire social que han obtingut un ajut econòmic dins de la campanya «Caixa Solidària 1,4% – Caixa Benicarló», consistent a destinar l’1,40% dels guanys a les entitats socials que actuen dins de l’àmbit geogràfic de Benicarló i Peníscola. Els representants de les entitats van rebre de forma individual el xec amb les quantitats corresponents i que podran utilitzar per atendre aquelles despeses o actuacions que estimen més covenients.

Aquest import està determinat per les preferències que manifesten els socis de la Caixa Rural, ja que són ells els que, com a vertaders protagonistes del projecte empresarial, tenen l’oportunitat de decidir com i a qui es destina este tipus d’ajut. En la darrera edició, van ser 1.837 els socis que van emplenar l’enquesta establerta a l’efecte i que tots els anys s’entrega coincidint amb la retirada del detall nadalenc per als socis.

El Consell Rector de Caixa Rural Benicarló, conscient de les moltes necessitats a què han de fer front totes i cadascuna de les entitats, ha assumit el compromís de destinar un pressupost mínim de 9.000,00 € tots els anys, apostant així per corregir totes les mancances que es donen en el terreny social i solidari. D’altra banda, es va donar a conèixer el resultat dels guanyadors de l’onzena edició de les beques atorgades per la Fundació Caixa Benicarló, com a reconeixement a l’excel·lència escolar.

Mitjançant aquesta convocatòria, s’atorguen deu beques de 1.000,00 € cadascuna, als fills de socis de Caixa Rural Benicarló. Per ser-ne beneficiari, cal que els pares estiguen vinculats a l’entitat benicarlanda, bé domiciliant la nòmina, pensió o pagament de les quotes de la Seguretat Social com a treballadors autònoms, i que la nota mitja de l’expedient acadèmic, que inclou el resultat obtingut en les proves d’accés a la Universitat, siga d’un mínim de 7 punts. En l’acte, també es va fer públic que el curs que ve s’estendrà la convocatòria als alumnes del col·legi La Salle i de l’IES Alfred Ayza de Peníscola, a més dels alumnes que ja la reben del Ramón Cid i Joan Coromines de Benicarló. Com a altres novetats, es va destacar que l’any que ve seran nou els alumnes guanyadors i s’augmentarà la nota exigida, que passarà a ser de 7,5.

A més, per a l’assignació de les beques, juntament amb el compliment de la vinculació comercial exigida als pares, es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient amb independència del centre educatiu de procedència, al contrari que fins ara, que l’assignació es donava de forma proporcional depenent del nombre d’alumnes que cada centre presentava a les proves d’accés. Més endavant es convocarà els pares, els alumnes becats i el personal directiu dels centres escolars per a l’acte d’entrega de les beques. Tot i això es va aprofitar per transmetre’ls la felicitació més sincera per l’excel·lent rendiment acadèmic, extensible a tots i cadascun dels professors que han influït de forma decidida amb el resultat obtingut. Esta particular campanya està operativa des de l’any 1996 i suposa una despesa per a l’excel·lència acadèmica de més de 100.000,00 €. De

cara al començament del curs escolar 2012-2013, Caixa Benicarló ha donat a conèixer que els pares vinculats que tinguen fills en edats compreses entre els 6 i els 15 anys podran rebre un val escolar amb el que s’atendran part de les despeses que comporta la compra dels llibres de text. L’any passat varen ser 860 les famílies beneficiàries i l’import global dels ajuts concedits va ascendir a 51.600,00 €, esforç que va merèixer el reconeixement exprés d’un ampli grup de pares. Finalment, també es va aprofitar l’avinentesa per informar de l’oferiment a tots els centres escolars de primària que disposen d’una agenda escolar, patrocinada per Caixa Rural Benicarló, com a vehicle de comunicació entre els pares, l’alumnat i els centres educatius, mesura que també implica una despesa anual que sobrepassa els 6.000,00 €.

En definitiva, s’han volgut donar a conèixer a grans trets les actuacions socials que suposen un clar element diferenciador respecte a l’activitat financera desenvolupada per la resta d’entitats, a les qual caldria demanar-los que també invertisquen en el territori de captació de recursos econòmics una part dels seus guanys, per xicoteta que aquesta siga. Si això ho portem a terme, tots ens podrem sentir satisfets perquè seran moltes més les oportunitats que ajudarien a aconseguir una societat més justa, més solidària i molt més equilibrada.


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información