Inici Parole, Parole Bloc/Compromís de Vinaròs ha presentat al·legacions al pla especial de l’ermita

Bloc/Compromís de Vinaròs ha presentat al·legacions al pla especial de l’ermita

per Redacció

El regidor i portaveu del Grup Municipal Bloc/Compromís a l’Ajuntament de Vinaròs, Domènec Fontanet, lamenta que l’alcalde i regidor d’urbanisme no haja tingut més valentia a l’hora de prioritzar en la redacció del Pla Especial de l’Ermita que no es puga construir en la zona del voltant de la Creu. Aquesta es la principal raó que va fer que el nostre Grup Municipal no votes a favor del Pla Especial, per què per a natros preservar l’entorn de l’ermita de xalets es primordial.

El Grup Municipal Bloc/Compromís de Vinaròs considerem que la solució que se li ha donat a la part urbana de la serra on es pot construir una planta amb pàrquing atempta contra el medi natural i paisatgístic obviant una serie de normativa legislada per la Generalitat sobre l’ordenació del territori i protecció del paisatge.

Una vegada acabat el mes d’exposició pública del Pla Especial de l’Ermita em presentat una serie d’al·legacions que pensem s’ha de tindre en compte a l’hora de l’aprovació definitiva del Pla i esperem que facen recapacitar i canviar el vot d’alguns partits representats a l’ajuntament.

1. Al·legació: No té en compte la LLEI 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. TÍTOL II Protecció i Ordenació del Paisatge.

CAPÍTOL II Polítiques de paisatge:

Article 28. Fins de les accions públiques
Són fins de tota actuació pública de regulació de l’ús i aprofitament del sòl, o d’utilització d’aquest:

a) Conservar i, si és el cas, preservar els espais, recursos i elements naturals i culturals, per a impedir l’alteració o degradació dels seus valors paisatgístics.
b) Mantindre i millorar la qualitat paisatgística i cultural de l’entorn urbà, i regular els usos del sòl, les densitats, alçades i volums, l’ús de tipologies i morfologies edificatòries, com també l’ús de materials, textures i colors adequats per a la formació de l’entorn visual.

2. Al·legació: El Pla Especial de l’Ermita i el seu entorn, implica un incompliment del citat Article 33. Normes generals d’integració paisatgística en la planificació territorial i urbanística. De la LLEI 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat.

3. Al·legació: Considerem necessari i urgent una reordenació de tota la zona aplicant les transferències d’aprofitament marcant “Unitats d’Execució Discontinues” que permeten mesclar el sòl urbà amb l’urbanitzable respectant a cada propietari els drets d’aprofitament urbanístic.

4. Al·legacions: Se vulneren el drets d’aprofitament dels propietaris. Rebaixen els drets urbanístics dels propietaris de 0’50 metres quarts fins al 0’30 metres quadrat. Un 20% de construcció menys.

5. Al·legació:  No tenen en compte la reordenació d’ús i edificabilitats a la zona de l’Ermita i el seu àmbit d’influència.


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información