Inici ExpressMAESTRAT 14 mesos després, sense terminis per a solucionar la neteja de la presó d’Albocàsser

14 mesos després, sense terminis per a solucionar la neteja de la presó d’Albocàsser

Interns i Guàrdia Civil han de netejar les instal·lacions, i el Govern no contesta a bona part de les preguntes de Compromís

per Redacció

Per al senador de Compromís, Carles Mulet, és inaudit que 14 mesos després no s’haja posat solució a la nefasta situació del centre penitenciari Castelló II ( Albocàsser) que no compta des de juliol de 2021 del servei de neteja, fent-se càrrec d’aquesta funció les pròpies persones internes, o la Guàrdia Civil en les seues dependències ( corrent a més des del principi amb la despesa de la comprar de material de neteja)

Al maig de 2021, les persones treballadores de l’empresa adjudicatària del servei, van començar a manifestar-se per no cobrar les hores, davant la passivitat i indiferència de l’empresa, es van declarar en vaga total i al juliol es va deixar de prestar tot el servei. Des del principi d’aquest conflicte, interns i Guàrdia Civil han hagut de fer front a la neteja d’aquestes instal·lacions.

Mulet va presentar una extensa bateria de preguntes escrites que injustificablement no han sigut respostes. El Govern es justifica en què el contracte es va resoldre el 25 de gener de 2022, és a dir, inexplicablement 7 mesos després d’estar si servei. És en 18 de febrer es remet a 3 empreses invitació per a concórrer a un contracte menor de neteja quedant aquest desert, i ara segons la resposta, s’estan fent els passos per a publicar ( no se sap quan) contracte obert simplificat . Malgrat això, no es dona respostes a bona part de les qüestions plantejades

A LES PREGUNTES PARLAMENTÀRIES 684/056967 SECCIÓ DE SEGURETAT DEL CENTRE PENITENCIARI CASTELLÓ II ALBOCÀSSER (CASTELLÓ), FORMULADES PEL SENADOR DE COMPROMÍS, CARLES MULET:

1.- Existeix constància que en la Secció de Seguretat del Centre Penitenciari Castelló II, és competència de la Guàrdia Civil, i des del mes de juliol de 2021 es troba sense servei de neteja. Quines mesures s’han pres des de la Direcció General de la Guàrdia Civil per a mitigar la deficiència, i si als guàrdies civils allí destinats han tingut algun suport en haver de sufragar les despeses i el seu temps?

2.- Seguint el fil, les funcions de neteja es deuen a una omissió per part de l’encàrrec legal a l’Administració i que carrega sobre el personal allí destinat. Com vulga que siga, una vegada vist l’informe de Riscos Laborals de l’Oficina de Prevenció de la Comandància de Castelló. Quins recomanacions del citat informe s’han dut a terme, i en defecte d’això que formació han rebut els guàrdies civils en l’àmbit de la neteja amb productes químics? Tenen dret aqueixos guàrdia civils a la prevenció dels riscos laborals? i en tal cas, quins han sigut els recursos subministrats en matèria COVID?

3.- Segons es té entés, són diverses les reclamacions interposades per la situació de la neteja (a nivell particular com de caràcter intern), desconeixent-se el per què no són contestades, arxivades o no admeses a tràmit. Interessa saber l’estat i esmena que ha de generar el seu departament ministerial, de la reclamació registrada el 6 de juny de 2022, amb número REGAGE22e00022683271, en ella li sol·liciten la intervenció directa del Ministre de l’Interior. Com està intervenint?

4.- Atés que el servei de neteja va cessar en la totalitat del Centre Penitenciari, Institucions Penitenciàries va acordar la contractació d’interns per a realitzar les labors de neteja per a tot el Centre, a excepció de les dependències on s’instal·len els components de la Guàrdia Civil. Dit això; quin és el nombre d’interns que han sigut contractats, donats d’alta en la Seguretat Social, horari i salari?

5.- En aquest mes de juliol de 2022, es continua desconeixent la previsió, si és que existeix, per a solucionar la problemàtica esdevinguda amb una nova contractació d’una empresa del sector de la neteja. Per conseqüència, existeix o existirà cap licitació i quin és el procediment en la seua extensió que hi ha planificat?

6.- Davant la falta d’esdeveniments que prevegen una solució a curt termini i mitjà termini, és necessari que s’aporte la informació detallada dels actes i seguiments duts a terme per les autoritats de la Guàrdia Civil i Institucions Penitenciàries fins al moment, l’objecte del qual és avaluar els criteris dels responsables competents. S’han de tindre en compte i identificar els indicadors utilitzats per a l’esmena o minimització de la neteja en les dependències ocupades pels guàrdies civils en el Centre Penitenciari.

7.- Finalment, de les demores innecessàries, negacions de Riscos Laborals, omissions d’obligacions pels superiors i auxilis que únicament s’han materialitzat a deixar lleixiu i bosses de fem després d’un any de despeses de personal. Per tot l’exposat; seria prou motivat per a cessar, els responsables de l’assumpte? Quin grau de culpabilitat és el necessari després de les resolucions emeses i el temps transcorregut, ja siga en l’àrea de la Guàrdia Civil o Institucions Penitenciàries, per tindre la responsabilitat compartida en *RRLL?

EL GOVERN CONTESTA AIXÒ:

 RESPOSTA: En relació amb l’assumpte interessat, s’assenyala que el contracte amb número d’expedient 201900000025 es va resoldre amb informe favorable del Consell d’Estat el 25 de gener de 2022.

 Atés que l’exercici pressupostari estava tancat, fins que no es va obrir el nou exercici i van facilitar els nous documents comptables (14 de febrer de 2022), no es va poder tramitar la Retenció de crèdit per a executar un contracte menor que permetera la realització de la neteja de les oficines i altres dependències, durant dos mesos, i es poguera realitzar la tramitació d’un contracte simplificat.

Amb data 18 de febrer es remet a 3 empreses invitació per a concórrer a un contracte menor de neteja d’oficines del Centre Penitenciari Castelló 2, (expedient 202200000001), quedant aquest desert.

No obstant això, s’indica que el Centre Penitenciari disposa ja d’uns nous plecs informats favorablement, i es realitzarà la tramitació dels necessaris documents comptables d’un contracte obert simplificat i la seua posterior publicació en la plataforma de contractació de l’estat. D’altra banda, es participa que totes les sol·licituds, reclamacions o queixes que s’han presentat, tant a nivell particular, com per associacions professionals representatives en el Consell de la Guàrdia, es contesten segons el procediment establit i tenint en compte els terminis per a cada cas.

Com pot veure’s, el Govern no ha contestat bona part de les preguntes, Per això s’ha preguntat per escrit, de nou

  1. -En quin data preveu realitzar la tramitació dels citats plecs que permeten un contracte obert simplificat? En quina data es preveu tindre-ho solucionat?

Com pot veure’s, NO s’ha contestat a bona part del preguntat, per això reitere

1.- Existeix constància que en la Secció de Seguretat del Centre Penitenciari Castelló II, és competència de la Guàrdia Civil, i des del mes de juliol de 2021 es troba sense servei de neteja. Quines mesures s’han pres des de la Direcció General de la Guàrdia Civil per a mitigar la deficiència, i si als guàrdies civils allí destinats han tingut algun suport en haver de sufragar les despeses i el seu temps?

2.- les funcions de neteja es deuen a una omissió per part de l’encàrrec legal a l’Administració i que carrega sobre el personal allí destinat. Com vulga que siga, una vegada vist l’informe de Riscos Laborals de l’Oficina de Prevenció de la Comandància de Castelló.

Quins recomanacions del citat informe s’han dut a terme, i en defecte d’això que formació han rebut els guàrdies civils en l’àmbit de la neteja amb productes químics?

Tenen dret aqueixos guàrdia civils a la prevenció dels riscos laborals? i en tal cas,

quins han sigut els recursos subministrats en matèria COVID?

3.- Segons es té entés, són diverses les reclamacions interposades per la situació de la neteja (a nivell particular com de caràcter intern), desconeixent-se el per què no són contestades, arxivades o no admeses a tràmit. Interessa saber l’estat i esmena que ha de generar el seu departament ministerial, de la reclamació registrada el 6 de juny de 2022, amb número *REGAGE22e00022683271, en ella li sol·liciten la intervenció directa del Ministre de l’Interior. Com està intervenint?

En aquesta cus es contesta: D’altra banda, es participa que totes les sol·licituds, reclamacions o queixes que s’han presentat, tant a nivell particular, com per associacions professionals representatives en el Consell de la Guàrdia, es contesten segons el procediment establit i tenint en compte els terminis per a cada cas.

Quins terminis de resposta es preveuen per a aquest cas?

4.- Atés que el servei de neteja va cessar en la totalitat del Centre Penitenciari,

Institucions Penitenciàries va acordar la contractació d’interns per a realitzar les labors de neteja per a tot el Centre, a excepció de les dependències on s’instal·len els components de la Guàrdia Civil. Dit això; quin és el nombre d’interns que han sigut contractats, donats d’alta en la Seguretat Social, horari i salari?

5.- Davant la falta d’esdeveniments que prevegen una solució a curt termini i mitjà termini, és necessari que s’aporte la informació detallada dels actes i seguiments duts a terme per les autoritats de la Guàrdia Civil i Institucions Penitenciàries fins al moment, l’objecte del qual és avaluar els criteris dels responsables competents. S’han de tindre en compte i identificar els indicadors utilitzats per a l’esmena o minimització de la neteja en les dependències ocupades pels guàrdies civils en el Centre Penitenciari.s’aportarà aquesta informació?

6.- Finalment, de les demores innecessàries, negacions de Riscos Laborals, omissions d’obligacions pels superiors i auxilis que únicament s’han materialitzat a deixar lleixiu i bosses de fem després d’un any de despeses de personal. Per tot l’exposat; seria prou motivat per a cessar, els responsables de l’assumpte? Quin grau de culpabilitat és el necessari després de les resolucions emeses i el temps transcorregut, ja siga en l’àrea de la Guàrdia Civil o Institucions Penitenciàries, per tindre la responsabilitat compartida en *RRLL?


Notícies relacionades

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con esto, pero puedes optar por no participar si lo deseas. Aceptar Más información